Privacy Statement

Dit is het privacy statement van SightART, gevestigd te Ulestraten aan de Gulden Putstraat 11.  www.sightart.com

Toepasselijkheid:

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die U aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die u plaatst via onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SightART is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via het contactformulier op de website.

  • Naam:
  • Bedrijf:
  • Emailadres:
  • Telefoonnummer:

Naderhand natuurlijk ook uw adresgegevens.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens:

  • Telefoonnummer in adresboek van telefoon
  • Email adres op mailserver U te contacteren met betrekking tot een opdracht.
  • Facturatiegegevens

Mochten wij ooit andere gegevens bewaren, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Wij gebruiken deze gegevens enkel in functie van een (aanvraag tot) opdracht. Deze gegevens zullen nooit aan derden gegeven of verkocht worden.

Inzage en wijziging:

U kunt ten alle tijden uw informatie inzien. Daarnaast is het mogelijk om de informatie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.